Nadrzędnym zadaniem drzwi przeciwpożarowych oraz ścianek przeciwpożarowych jest oddzielenie od siebie stref pożarowych. W przypadku wystąpienia pożaru w obiekcie wyposażonym w stolarkę przeciwpożarową zyskuje się:

  • *podział obiektu na strefy pożarowe dzięki czemu znacznie zmniejsza się ryzyko spalenia  całego obiektu
  • *znaczną poprawę bezpieczeństw przebywających w nim osób - dodatkowy czas na przybycie ekip ratowniczych i ewakuację
  • *ułatwienie pracy strażakom