Decco TOP+

Decco Thermico

8 komór 90/101mm szerokośc

Energooszczędny

Okna wyprodukowane w tym systemie spełniają najwyższe wymagania cieplne (współczynnik przenikania ciepła wynosi 0,7 W/m2K - okno referencyjne wg PN – EN 14351-1 oraz PN – EN ISO 10077 – 2:2007).
Pozwala to na bardzo duże oszczędności energii oraz zdecydowane ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, poprzez niską emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Dlatego najczęściej wykorzystywany jest do realizacji projektów energooszczędnych i do domów pasywnych.

8 komór

W głównej mierze o wysokiej termoizolacyjności decyduje konstrukcja profilu -  system odpowiednio zestawionych i szerokich 8 komór, skrzydło o głębokości 101 mm i ościeżnica o głębokości 90 mm oraz trzy płaszczyzny uszczelniania oraz możliwość zastosowania potrójnych pakietów szybowych.

 

 

Foto

Producent